tilbageimage Tilbage
Sådan udregner du årsprisen
Hvad skal jeg vælge?Faste priser ligger fast i aftaleperioden, hvorimod variable priser oftest følger børsprisen. Læs her om forskellen.

Faste priser – i en periode
Det vil typisk være sådan, at et produkt med en fast pris vil være dyrere end produkt med en variabel pris.

Med et fast-pris-produkt kan du være sikker på, hvilken pris du vil få i aftaleperioden. Det betyder, at du kender prisen pr. m3 i det antal måneder prisen er gældende for.

Eksempel: Fast pris 3 måneder betyder, at prisen ligger fast i 3 måneder. Hvis de 3 måneder ligger om sommeren er prisen oftest lavere end samme produkt 3 måneder om vinteren.

Variable priser – kan variere dagligt
Du kan ved en variabel pris opleve både fald og stigninger i prisen. Den variable pris, som vises på Gasprisguiden, er den sidst kendte pris fra gasleverandøren. Der er forskel på, hvornår prisen på disse produkter reguleres, og hvad de reguleres i forhold til. Spørg gasleverandøren.

Det vil altid være "dagens" eller "månedens" pris, du kommer til at betale. Prisen afspejler - ligesom olieprisen - en række eksterne forhold, som:

  • vejret
  • lokale forsyningsforhold
  • internationale forhold, osv.Sådan udregner du årsprisen

Selskaber

  • Gasprisen er typisk lavere om sommeren end om vinteren. Du kan derfor ikke sammenligne månedsprisen for en fastpris 3 måneder med en fastpris 6 eller 12 måneder.
  • Alle andre gasleverandører end forsyningspligtselskabet har individuelle vilkår og de fastsætter deres priser ud fra kommercielle kriterier, som ikke skal godkendes af Energitilsynet.

Energinet.dk påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af eller indholdet på denne hjemmeside.
Energitilsynet er overordnede myndighed på området.

Cookiepolitik

Kontakt Energinet.dk: gasprisguiden@energinet.dk.