E Se forskellige produkter F Sammenlign produkter G Vælg
Tjek listen med gasleverandørernes priser og information om produkterne. Markér de produkter, du ønsker at sammenligne. Behold din nuværende aftale eller skift produkt og/eller gasleverandør.
De første 1-3 dage af måneden kan det ske, at der mangler nogle priser på Gasprisguiden. Det skyldes manglende beregningsgrundlag. Tjek evt. igen i midten eller slutningen af måneden. Navnet på dit nuværende produkt står på din regning. Ønsker du at skifte leverandør, skal du kontakte den leverandør, som du vil skifte til.Årligt forbrug: 2400 m3 - Frederikssund Vis faste priser Vis variable priser

Listen herunder er sorteret på pris. Du kan vælge at sortere på bindingsperiode, abonnement, gaspris eller pris ved at klikke på den valgte overskrift.
Udråbstegnene giver mere information om hvert produkt Bemærkninger
Lupperne giver flere detaljer om hvad prisen består af for hvert produkt Detaljer
Kurverne viser prisudviklingen i gasprisen for hvert produkt Prisudvikling
Leverandør Produkt Bindingsperiode Abonnement Gaspris Pris Skønnet pris pr. måned Sammenlign
      kr. / år inkl. moms kr. / m3 inkl. moms
ex. abonnement
Referenceperiode
kr. / m3 inkl. moms, distribution & afgifter Vejledende pris, inkl. moms, distribution & afgifter Vælg op til 4 produkter og klik Sammenlign


GasprisGuiden er en gratis tjeneste, som tilbyder sammenligning af priserne på naturgas. De oplyste priser og andre informationer er indberettet af gasleverandørerne og er vejledende. Dataene opdateres med mellemrum afhængigt af typen.

Alle gasleverandører i Danmark er forpligtet til at indberette priser ifølge Bekendtgørelsen om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår. §3 omhandler prisportaler.

Resultaterne af brugerens søgninger er ikke udtømmende. Der henvises til enhver tid til den pågældende gasleverandørs hjemmeside og kundeservice.

Energinet påtager sit intet ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af eller indholdet på GasprisGuiden.

Forsyningstilsynet er overordnede myndighed på området.

Cookiepolitik

Kontakt Energinet Gas TSO : gasprisguiden@energinet.dk.